Kancelaria Radcy Prawnego Anna Bufnal

Nasz Zespół

Anna Bufnal 

Radca Prawny, Doradca Restrukturyzacyjny i założycielka Kancelarii

Studia prawnicze przebyła na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz ukończyła podyplomowe studia z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Aplikację Radcowską odbyła przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Odbyła również kurs audytora świadectw charakterystyki energetycznej. 

Specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym. Posiada bogate doświadczenie w procesach inwestycyjnych, które wskazuje jako swój główny kierunek zainteresowań, w tym m.in.: w opracowywaniu kontraktów (handlowych, produkcyjnych, obrótu nieruchomościami, udziału w sprzedaży przedsiębiorstw), sporządzaniu analiz prawnych, prowadzeniu negocjacji handlowych, reprezentowaniu podmiotów gospodarczych przed sądami powszechnymi i polubownymi, uczestniczeniu przy zawieraniu ugód sądowych i pozasądowych. Ponadto wykazuje się biegłą znajomością w zakresie szeroko rozumianego prawa nieruchomości oraz międzynarodowych procesów spadkowych.

Mecenas Bufnal pracowała i prowadziła szkolenia z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego, opłat skarbowych i wstępu do prawoznawstwa, które zorganizowane były dla organów samorządu terytorialnego. Dodatkowo w swoim dorobku praktyki naukowej ma szkolenia z procesu inwestycyjnego farm wiatrowych, ochrony danych osobowych oraz innego rodzaju szkoleń adresowanych do przedsiębiorców.

Radca Prawny Anna Bufnal od 2006r. współpracuje z wydawnictwem Wolters Kluwer Polska S.A. w ramach Serwisu Budowlanego, na łamach którego publikowane są komentarze i odpowiedzi na pytania uczestników procesu budowlanego oraz organów administracji publicznej z dziedziny prawa budowlanego. 

Kancelaria Radcy Prawnego Anna Bufnal od ponad 5 lat sprawuje patronat nad Fundacją Kwiat Pustyni. Mecenas Anna Bufnal jest w Radzie Nadzorczej Fundacji. Podjęta współpraca opiera się na wsparciu we wszelkich kwestiach formalnoprawnych związanych z polskim prawodawstwem. Dzięki niej fundacja osiągnęła status Organizacji Pożytku Publicznego. Celem działania fundacji jest prowadzenie międzynarodowych kampanii na rzecz zaprzestania obrzędu rytualnego okaleczania kobiet, podejmowanie czynności mających przyczynić się do  zwiększenia świadomości opinii publicznej o tym zjawisku oraz pomoc jej ofiarom. 

  

Katarzyna Szybowska 

Radca Prawny 

Kierownik Działu Odszkodowawczego

Ukończyła prawo na Uniwersytecie Gdańskim w 2013 roku. Aplikację radcowską odbyła przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku, po czym w 2017 roku uroczyście ślubowała wykonywanie zawodu radcy prawnego. Na co dzień starannie reprezentuje interesy klientów podczas rozpraw sądowych oraz koordynuje Działem Odszkodowawczym. Podejmuje działania zmierzające do rehabilitacji prawnej i społecznej osób represjonowanych ze względów politycznych i religijnych. Udziela doradztwa prawnego w zakresie uprawnień kombatanckich i osób represjonowanych. Posiada ponad 6 letnie doświadczenie zawodowe w Kancelariach prawnych. Wśród swoich szczególnych zainteresowań wskazuje prawo cywilne oraz karne. 

 

Michał Chamera 

Radca Prawny 

Tytuł magistra prawa uzyskał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył również studia I stopnia na kierunku Zarządzanie na Akademii Morskiej w Gdyni. Odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. W kwestiach pomocy prawnej jest wszechstronny. Skrupulatnie prowadzi sprawy z zakresu: prawa cywilnego, w szczególności naprawy szkód wyrządzonych wskutek czynów niedozwolonych, prawa handlowego, upadłościowego oraz gospodarczego. 

 

Maria Borycka - Mróz

Manager Kancelarii

Aplikant Radcowski

Aktualnie jest aplikantką radcowską I roku przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Tytuł magistra prawa zdobyła na Uniwersytecie Gdańskim. W czasie  studiów prawniczych była dwukrotną stypendystką rektora Uniwersytetu Gdańskiego. Ponadto ukończyła studia I stopnia na kierunku Europeistyka na Politechnice Gdańskiej wraz z przebytą w międzyczasie nauką Biznesu na Fachhochschule Stralsund. Konsekwentnie dąży do celów i zarządza całym zespołem prawników. Ambitnie realizuje misję kancelarii poprzez udzielanie pomocy prawnej każdemu konsumentowi i przedsiębiorcy.

 

Alicja Buchholz

Manager ds. Rozwoju Biznesu

Z wykształcenia jest mgr inż. budownictwa lądowego po Politechnice Koszalińskiej. Wnikliwie przeprowadza badania rynku oraz analizę określonych grup docelowych. W swoich działaniach kieruje się maksymalizacją zleconego zadania. Wszystkie procedury administracyjne oraz proces inwestycyjny związany z prawem budowlanym nie są jej obce. 

 

Jonasz Papież    

Dyrektor Pionu Organizacyjno-Prawnego

Kierownik Rozwoju Biznesu

Nieustannie poszukuje nowych technik gwarantujących zapewnienie wysokiej jakości obsługi klientów kancelarii. Współtworzy spółkę IUS MEMORIAE oraz zarządza Fundacją Wspólna Sprawa, której celem jest świadczenie bezpłatnej pomocy osobom niegdyś represjonowanym.  

 

Katarzyna Marcinkiewicz 

Kierownik Działu Prawnego ds. Upadłości

Zdobyła dwa fakultety na Uniwersytecie Gdańskim. Jest magistrem prawa oraz absolwentką I stopnia kierunku Finanse i Rachunkowość. Pośród zawodowych obowiązków wykazuje się wysoką znajomością prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego, gospodarczego oraz medycznego. 

   

Anna Grzelak

Asystent Radcy Prawnego 

Ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Zajmuje się sporządzaniem pism procesowych związanych z działalnością spółki IUS MEMORIAE. Swoje zainteresowania skupia wobec prawa cywilnego oraz zakresu ochrony praw człowieka. 

 

Kacper Rutecki 

Asystent Radcy Prawnego 

Student IV roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Asystując Mecenas Annie Bufnal zajmuje się obsługą prawną poszczególnych spółek oraz sporządzaniem pism procesowych. Ze względu na upodobanie do prawa handlowego oraz podatkowego, planuje w przyszłości zdobyć tytuł Doradcy Podatkowego. Ma zamiar również rozpocząć aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. 

 

Katarzyna Chalimoniuk 

Asystent Radcy Prawnego 

Tytuł magistra socjologii obroniła na Uniwersytecie Gdańskim. Zawodowo realizuje wszelkie czynności na rzecz Działu Odszkodowawczego poprzez prace administracyjne, sporządzanie stosownych pism oraz kompletowanie dokumentacji dla poszczególnych spraw. Jako ulubionę dziedzinę prawa wskazuje prawo karne, a w szczególności zagadanienia dotyczące rehabilitacji osób represjonowanych w okresie powojennym.  

 

Patrycja Gołębiowska 

Asystent Radcy Prawnego 

Ukończyła dwa kierunki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego - Prawo oraz Administrację. Na co dzień opracowywuje wnioski o zadośćuczynienie i odszkodowanie. Interesuje się szczególnie dziedziną prawa cywilnego. Wkrótce planuje rozpoczęcie aplikacji radcowskiej. 

 

Tomasz Wichert

Asystent Radcy Prawnego

Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się z zakresu prawa handlowego, rejestracji spółek oraz obrotu gospodarczego. Ściśle współpracuje z przedsiębiorcami, głównie związanymi z budownictwem. Dodatkowo interesuje się restrukturyzacją przedsiębiorstw oraz zagadnieniami prawa upadłościowego.

 

Katarzyna Gurzyńska

Specjalista ds. Upadłości

Magistra prawa obroniła na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ma za sobą praktyki w biurach poselskich Radców Prawnych oraz w Prokuraturze Rejonowej Toruń Centrum-Zachód. W kancelarii odpowiada za dbałość o kompletowanie dokumentów na potrzeby postępowania upadłościowego. Jej najbliższą dziedziną prawa jest prawo karne, co łączy się również z wizją o najbliższym rozpoczęciu aplikacji prokuratorskiej.


Iwona Miler 

Specjalista ds. Administracyjno-Prawnych w Dziale Upadłości 

Uczennica II roku studiów magisterskich w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, na kierunku menedżersko-prawnym. Zajmuje się weryfikacją przyjmowanych dokumentacji, zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Prowadzi nadzór na jej sprawnym obiegiem oraz odpowiednim zabezpieczeniem. Swoje zainteresowania poszerza z dziedziny prawa procesowego. W przyszłym roku planuje kontynuować edukację wybierając się na studia podyplomowe z zakresu prawa cywilnego. 

 

Agnieszka Makowiecka

Specjalista ds. Prawnych w Dziale Upadłości

Z wykształcenia inżynier transportu i logistyki. Swój tytuł obroniła w Akademii Morskiej w Gdyni. Wyuczona profesja nie przeszkodziła w realizacji zamiłowania do prawa upadłościowego. Na co dzień biegle włada znajomością zagadnień dotyczących upadłości konsumenckiej oraz gospodarczej.

 

Paulina Dehling 

Specjalista ds. Merytoryczno-Prawnych w Dziale Upadłości 

Absolwentka I stopnia kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Obecnie studiuje prawo na V roku. Na swoim stanowisku pracowniczym odpowiada za sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej oraz gospodarczej. Lubuje się w tematyce dotyczącej zagadnień z zakresu prawa cywilnego, a zwłaszcza spadkowego. W przyszłości chciałaby zostać radcą prawnym. 

 

Magdalena Tkaczyk 

Aplikant Radcowski

Specjalista ds. Merytoryczno-Prawnych w Dziale Upadłości 

Aplikantka radcowska I roku przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Magistra prawa obroniła na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na co dzień opracowuje treści wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Ponadto jest w stałym kontakcie z obsługiwanymi klientami w sprawie ewentualnych braków bądź niejasności w dokumentacji, która ujawnia się już na etapie pisania wniosku. Interesuje się prawem cywilnym materialnym i procesowym. 

 

Magdalena Jamrozik 

Specjalista ds. Merytoryczno-Prawnych w Dziale Upadłości 

Ogromnym zamiłowaniem darzy prawo karne. Nie jest jej jednak obce również prawo upadłościowe, ponieważ skrupulatnie opracowuje szczegóły okoliczności uzasadniających złożenie wniosku o upadłość konsumencką i gospodarczą. Jako magister pedagogiki doskonale rozumie zachowanie człowieka, którego codzienność zdominowała spirala zadłużenia. 

 

Kamila Szczepańska 

Specjalista ds. Merytoryczno-Prawnych w Dziale Upadłości

Absolwentka I stopnia kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne o specjalności Kryminologia i Kryminalistyka Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkoweskiego w Gdyni. Pasjonatka przepisów prawa o ruchu drogowym. Niebawem rozpocznie studia magisterskie na kierunku Administracji Bezpieczeństwa Publicznego. Na co dzień opracowuje skutecznie wnioski dla osób starających się o ogłoszenia bankructwa. 

 

Elżbieta Jabłońska 

Specjalistka ds. Merytoryczno-Prawnych w Dziale Upadłości 

Przygotowuje się do obrony pracy magisterskiej ze specjalizacji Administracja bezpieczeńska i porządku publicznego będącej kontynuacją studiów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne. Z łatwością nawiązuje kontakt z klientami kancelarii, przez co sporządzane przez nią wnioski o upadłość konsumencką czy gospodarczą są rzetelne i w pełni odwzorowują okoliczności przyczyniające się do powstania stanu niewypłacalności dłużnika. 

 

Karolina Kocoń 

Specjalistka ds. Administracyjno-Prawnych w Dziale Upadłości 

Absolwentka I stopnia kierunku Stosunki Międzynarodowe oraz II stopnia kierunku Bezpieczeństwo Międzynarodowe ze specjalnością Bezpieczeństwo Morskie Państwa na Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni. Sprawuje nadzór nad dokumentami firmowymi wraz z ich dokładną weryfikacją i archiwizacją. Interesuje się prawem morskim. 

 

Anna Ganczarek

Specjalista ds. Prawnych

Włada ekspercką wiedzą z katalogu prawa bankowego oraz prawa ochrony danych osobowych. Jako specjalistka w swojej dziedzinie wyróżnia się indywidualnym podejściem do klienta, kompleksową obsługą oraz umiejętnością doboru odpowiedniej strategii działania.

 

Marina Górska 

Pracownik Administracyjno-Biurowy 

Zajmuje się obsługą systemu pocztowego Kancelarii. Segreguje, archiwizuje oraz digitalizuje dokumentację poszczególnych spraw Klientów. Redaguje i sporządza raporty wynikacjące z przeprowadząnych wewnątrz Kancelarii audytów. Biegle posługuje się językiem ukraińskim oraz rosyjskim. W przypadku nieobecności Sekretarki, obejmuje zastępstwo tego stanowiska. W najbliższym czasie planuje rozpoczęcie nauki na studiach I stopnia Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.  

 

Anna Sychta 

Sekretarka 

Absolwentka I stopnia kierunku Kryminologia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Na co dzień administruje przepływem informacji pomiędzy klientami a zespołem Kancelarii. Odpowiada za logistykę terminarza konsultacji z Mecenas Anną Bufnal. Niebawem rozpocznie studia magisterskie na kierunku Administracja Uniwersytetu Gdańskiego.