Kancelaria Radcy Prawnego Anna Bufnal

Nasz Zespół

Anna Bufnal 

Radca Prawny, Doradca Restrukturyzacyjny i założycielka Kancelarii

Studiowała na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła podyplomowe studia z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Aplikację Radcowską odbyła przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Odbyła również kurs audytora świadectw charakterystyki energetycznej. 

Specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym. Posiada bogate doświadczenie w procesach inwestycyjnych, które wskazuje jako swój główny kierunek zainteresowań, w tym m.in.: w opracowywaniu kontraktów (handlowych, produkcyjnych, obrótu nieruchomościami, udziału w sprzedaży przedsiębiorstw), sporządzaniu analiz prawnych, prowadzeniu negocjacji handlowych, reprezentowaniu podmiotów gospodarczych przed sądami powszechnymi i polubownymi, uczestniczeniu przy zawieraniu ugód sądowych i pozasądowych. Ponadto wykazuje się biegłą znajomością w zakresie szeroko rozumianego prawa nieruchomości oraz międzynarodowych procesów spadkowych.

Mecenas Bufnal pracowała i prowadziła szkolenia z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego, opłat skarbowych i wstępu do prawoznawstwa, które zorganizowane były dla organów samorządu terytorialnego. Dodatkowo w swoim dorobku praktyki naukowej ma szkolenia z procesu inwestycyjnego farm wiatrowych, ochrony danych osobowych oraz innego rodzaju szkoleń adresowanych do przedsiębiorców.

Radca Prawny Anna Bufnal od 2006 r. współpracuje z wydawnictwem Wolters Kluwer Polska S.A. w ramach Serwisu Budowlanego, na łamach którego publikowane są komentarze i odpowiedzi na pytania uczestników procesu budowlanego oraz organów administracji publicznej z dziedziny prawa budowlanego. 

Kancelaria Radcy Prawnego Anna Bufnal od kilku już lat sprawuje patronat nad Fundacją Kwiat Pustyni. Mecenas Anna Bufnal jest w Radzie Nadzorczej Fundacji. Podjęta współpraca opiera się na wsparciu we wszelkich kwestiach formalnoprawnych związanych z polskim prawodawstwem. Dzięki niej fundacja osiągnęła status Organizacji Pożytku Publicznego. Celem działania fundacji jest prowadzenie międzynarodowych kampanii na rzecz zaprzestania obrzędu rytualnego okaleczania kobiet, podejmowanie czynności mających przyczynić się do  zwiększenia świadomości opinii publicznej o tym zjawisku oraz pomoc jej ofiarom. 

  

Katarzyna Szybowska 

Radca Prawny 

Kierownik Działu Odszkodowawczego

Ukończyła prawo na Uniwersytecie Gdańskim w 2013 roku. Aplikację radcowską odbyła przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku, po czym w 2017 roku uroczyście ślubowała wykonywanie zawodu radcy prawnego. Na co dzień starannie reprezentuje interesy klientów podczas rozpraw sądowych oraz koordynuje Działem Odszkodowawczym. Podejmuje działania zmierzające do rehabilitacji prawnej i społecznej osób represjonowanych ze względów politycznych i religijnych. Udziela doradztwa prawnego w zakresie uprawnień kombatanckich i osób represjonowanych. Posiada ponad wieloletnie doświadczenie zawodowe w Kancelariach prawnych. Wśród swoich szczególnych zainteresowań wskazuje prawo cywilne oraz karne. 

 

Weronika Sekścińska

Asystent Radcy Prawnego

Ukończyła prawo na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Aplikację adwokacką odbyła przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Białymstoku. Zajmuje się sporządzaniem pism procesowych. Interesuje się prawem cywilnym oraz prawem karnym.

 

Aleksandra Szwedowska

Asystent Radcy Prawnego

 

Tytuł magistra ekonomii menedżerskiej zdobyła na Akademii Morskiej w Gdyni. Obecnie studiuje prawo na Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni. Na co dzień zajmuje się analizą dokumentów oraz sporządzaniem pism w zakresie prawa odszkodowawczego dla osób represjonowanych w czasach powojennych. Jako ulubioną dziedzinę wskazuje prawo karne.

 

Michał Chamera 

Radca Prawny 

Tytuł magistra prawa uzyskał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył również studia I stopnia na kierunku Zarządzanie na Akademii Morskiej w Gdyni. Odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. W kwestiach pomocy prawnej jest wszechstronny. Skrupulatnie prowadzi sprawy z zakresu: prawa cywilnego, w szczególności naprawy szkód wyrządzonych wskutek czynów niedozwolonych, prawa handlowego, upadłościowego oraz gospodarczego. 

 

Jonasz Papież    

Dyrektor Pionu Organizacyjno-Prawnego

Kierownik Rozwoju Biznesu

Nieustannie poszukuje nowych technik gwarantujących zapewnienie wysokiej jakości obsługi klientów kancelarii. Współtworzy spółkę IUS MEMORIAE oraz zarządza Fundacją Wspólna Sprawa, której celem jest świadczenie bezpłatnej pomocy osobom niegdyś represjonowanym.  

 

Agnieszka Wierzbicka

Menadżer Kancelarii

Zdobyła licencjat z marketingu i zarządzania. Zajmuje się bieżącą obsługa Klientów Kancelarii. Nadzoruje realizację przydzielonych zadań w zespole i czuwa nad prawidłowym funkcjonowaniem Kancelarii. Interesuje się prawem karnym i rodzinnym. W wolnych chwilach podróżuje z rodziną i oddaje się kulinarnym pasjom.

 

Agnieszka Sobczak

Adwokat, Kierownik Działu Prawnego ds. Upadłości

Interesuje się szeroko pojętym prawem cywilnym, prawem gospodarczym oraz prawem medycznym. Ukończyła Studia Podyplomowe z zakresu Prawa Medycznego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz aplikację adwokacką przy pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku. Pracowała nad sprawami dotykającymi problematyki dochodzenia roszczeń z tytułu błędu medycznego, dochodzenia roszczeń podmiotów leczniczych od nieubezpieczonych pacjentów oraz podmiotów gospodarczych, a także szeroko rozumianego prawa zamówień publicznych. Posiada również doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw rodzinnych, spadkowych, administracyjnych i karnych, a także w zakresie prawa własności przemysłowej i prawa autorskiego.  

   

Anna Grzelak

Aplikant Adwokacki 

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku prawo. Od stycznia 2019 roku aplikantka adwokacka przy Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku. W Kancelarii zaangażowana jest w sprawy związane z bieżącą obsługą klientów indywidualnych oraz  przedsiębiorców, przygotowuje pisma procesowe w sporach sądowych oraz zajmuje się sprawami windykacyjnymi. Swoje zainteresowania skupia wokół procedury karnej oraz cywilnej, a także ochrony praw człowieka i podstawowych wolności.

 

Kacper Rutecki 

Asystent Radcy Prawnego 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Asystując Mecenas Annie Bufnal zajmuje się obsługą prawną poszczególnych spółek oraz sporządzaniem pism procesowych. Ze względu na upodobanie do prawa handlowego oraz podatkowego, planuje w przyszłości zdobyć tytuł Doradcy Podatkowego. Ma zamiar również rozpocząć aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. 

 

Katarzyna Chalimoniuk 

Asystent Radcy Prawnego 

Tytuł magistra socjologii obroniła na Uniwersytecie Gdańskim. Zawodowo realizuje wszelkie czynności na rzecz Działu Odszkodowawczego poprzez prace administracyjne, sporządzanie stosownych pism oraz kompletowanie dokumentacji dla poszczególnych spraw. Jako ulubionę dziedzinę prawa wskazuje prawo karne, a w szczególności zagadanienia dotyczące rehabilitacji osób represjonowanych w okresie powojennym.  

 

Patrycja Gołębiowska 

Asystent Radcy Prawnego 

Ukończyła dwa kierunki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego - Prawo oraz Administrację. Na co dzień opracowywuje wnioski o zadośćuczynienie i odszkodowanie. Interesuje się szczególnie dziedziną prawa cywilnego. 

 

Tomasz Wichert

Asystent Radcy Prawnego

Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się z zakresu prawa handlowego, rejestracji spółek oraz obrotu gospodarczego. Ściśle współpracuje z przedsiębiorcami, głównie związanymi z budownictwem. Dodatkowo interesuje się restrukturyzacją przedsiębiorstw oraz zagadnieniami prawa upadłościowego.

 

Katarzyna Gurzyńska

Specjalista ds. Upadłości

Absolwentka prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W kancelarii odpowiada za profesjonalne przygotowanie klienta do rozprawy oraz prowadzi kompleksową obsługę klientów wobec których sąd ogłosił upadłość konsumencką lub gospodarczą. Podczas niesienia pomocy prawnej w drodze do oddłużenia, tworzy dla nich pisma procesowe oraz współpracuje z syndykami wyznaczonymi do przeprowadzenia postępowania upadłościowego.


Iwona Miler 

Menadżer Działu Prawnego ds. Administracyjno-Prawnych

Tytuł Magistra obroniła na kierunku menedżersko-prawnym. Odpowiedzialna jest za kompleksowe przygotowanie i doprowadzenie Klienta do uzyskania kompletu wymaganych dokumentów koniecznych do utworzenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Prowadzi nadzór nad prawidłową weryfikacją dokumentów zarówno przyjmowaną w formie papierowej jak i elektronicznej. Swoje zainteresowania poszerza z dziedziny prawa procesowego.

 

Agnieszka Makowiecka

Specjalista ds. Prawnych w Dziale Upadłości

Z wykształcenia inżynier transportu i logistyki. Swój tytuł obroniła w Akademii Morskiej w Gdyni. Wyuczona profesja nie przeszkodziła w realizacji zamiłowania do prawa upadłościowego. Na co dzień biegle włada znajomością zagadnień dotyczących upadłości konsumenckiej oraz gospodarczej.

 

Paulina Dehling 

Specjalista ds. Prawnych

Absolwentka I stopnia kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Obecnie studiuje prawo na V roku i przygotowuje się do obrony pracy magisterskiej. Na swoim stanowisku pracowniczym zajmuje się restrukturyzacją przedsiębiorców oraz negocjacjami z wierzycielami. Lubuje się w tematyce dotyczącej zagadnień z zakresu prawa cywilnego, zwłaszcza spadkowego i rodzinnego oraz prawa upadłościowego. W przyszłości chciałaby zostać radcą prawnym.

 

Adriana Szczupakowska

Specjalista ds. Merytoryczno-Prawnych w Dziale Prawnym

Studiuje prawo w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni. Po studiach planuje aplikację radcy prawnego. Interesuje się prawem cywilnym, gospodarczym i publicznym oraz procedurami cywilnymi. Planuje poszerzać wiedzę z zakresu RODO oraz polityki bezpieczeństwa danych. 

 

Magdalena Jamrozik 

Specjalista ds. Merytoryczno-Prawnych w Dziale Upadłości 

Ogromnym zamiłowaniem darzy prawo karne. Nie jest jej jednak obce również prawo upadłościowe, ponieważ skrupulatnie opracowuje szczegóły okoliczności uzasadniających złożenie wniosku o upadłość konsumencką i gospodarczą. Jako magister pedagogiki doskonale rozumie zachowanie człowieka, którego codzienność zdominowała spirala zadłużenia. 

 

Kamila Szczepańska 

Specjalista ds. Merytoryczno-Prawnych w Dziale Upadłości

Absolwentka I stopnia kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne o specjalności Kryminologia i Kryminalistyka Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. Obecnie kontynuuje studia II stopnia na tym kierunku. Na co dzień opracowuje skutecznie wnioski o upadłość konsumencką i gospodarczą dla osób starających się o ogłoszenia bankructwa, dzięki szczegółowej analizie dokumentów i stałym kontakcie z klientami. 

 

Elżbieta Jabłońska 

Specjalistka ds. Merytoryczno-Prawnych w Dziale Upadłości 

Absolwentka Akademii Marynarki Wojennej na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne. Z łatwością nawiązuje kontakt z klientami kancelarii, przez co sporządzane przez nią wnioski o upadłość konsumencką czy gospodarczą są rzetelne i w pełni odwzorowują okoliczności przyczyniające się do powstania stanu niewypłacalności dłużnika. 

 

Angelina Mańkowska

Specjalistka ds. Merytoryczno- Prawnych w Dziale Prawnym

Studia prawnicze ukończyła koncentrując się na prawie karnym. Większość zawodowego doświadczenia zdobywała w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw rozwijając zainteresowanie prawem pracy, gospodarczym oraz podatkowym. Obecnie zajmuje się tworzeniem wniosków dla osób starających się o ogłoszenie upadłości. Klienci, z którymi pracuje chwalą ogromną empatię, z jaką podchodzi do każdej sprawy oraz szybkie tempo, w jakim tworzy ich wnioski. Zarówno zawodowo, jak i prywatnie chętnie podejmuje się nowych wyzwań. Kocha góry i zimowe kąpiele w Bałtyku.

 

Karolina Kocoń 

Specjalistka ds. Administracyjno-Prawnych w Dziale Upadłości 

Absolwentka I stopnia kierunku Stosunki Międzynarodowe oraz II stopnia kierunku Bezpieczeństwo Międzynarodowe ze specjalnością Bezpieczeństwo Morskie Państwa na Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni. Sprawuje nadzór nad dokumentami firmowymi wraz z ich dokładną weryfikacją i archiwizacją. Interesuje się prawem morskim. 

 

Anna Ganczarek

Specjalista ds. Prawnych

Włada ekspercką wiedzą z katalogu prawa bankowego oraz prawa ochrony danych osobowych. Jako specjalistka w swojej dziedzinie wyróżnia się indywidualnym podejściem do klienta, kompleksową obsługą oraz umiejętnością doboru odpowiedniej strategii działania. Udziela również pomocy klientom w negocjacjach z wierzycielami oraz w restrukturyzacji firm.

 

Marina Górska 

Pracownik Administracyjno-Biurowy 

Zajmuje się obsługą systemu pocztowego Kancelarii. Segreguje, archiwizuje oraz digitalizuje dokumentację poszczególnych spraw Klientów. Redaguje i sporządza raporty wynikacjące z przeprowadząnych wewnątrz Kancelarii audytów. Biegle posługuje się językiem ukraińskim oraz rosyjskim. W przypadku nieobecności Sekretarki, obejmuje zastępstwo tego stanowiska. 

 

Anna Sychta 

Kierownik sekretariatu

Absolwentka I stopnia kierunku Kryminologia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Na co dzień administruje przepływem informacji pomiędzy klientami a zespołem Kancelarii. Odpowiada za logistykę terminarza konsultacji z Mecenas Anną Bufnal.