Kancelaria Radcy Prawnego Anna Bufnal

Mediacja

Mediacja to działania zmierzające do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale osoby trzeciej, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – wypracować rozwiązanie satysfakcjonujące obie strony.

Mediacja, która jest prowadzona poza sądem, daje możliwość rozmowy o problemach i konfliktach w neutralnej, a nawet przyjaznej atmosferze, sprzyjającej swobodnym wypowiedziom stron. Mediator pomaga tonować emocje i przejść od rozpamiętywania przeszłości do planowania przyszłości. Rola mediacji z roku na rok rośnie z uwagi na fakt, iż ten sposób rozwiązania konfliktów jest znacznie szybszy, tańszy od występowania przed sądem powszechnym, stwarza obszerniejsze możliwości rozwiązania sporu, prowadzi każdorazowo do satysfakcji obydwu stron konfliktu. W wielu sytuacjach wystąpienie na sali sądowej wiąże się z koniecznością ponoszenia znacznych kosztów, wstrzymania się od podejmowania określonych działań oraz poświęcenia dużej ilości czasu. Postępowanie sądowe spędza sen z powiek wielu osób, wywierając negatywny wpływ na pozostałe aspekty życia.

Mając powyższe na uwadze nasza Kancelaria oferuje swoim Klientom prowadzenie działań mediacyjnych sprzyjających szybszemu i skuteczniejszemu rozwiązaniu zaistniałych sporów.

Mediacja w sprawach cywilnych – prowadzone w sprawach: o zapłatę, zniesienie współwłasności, dział spadku, o podział majątku wspólnego, należności ze stosunku pracy, konfliktów sąsiedzkich, komunikacyjnych i innych.

Mediacja w sprawach gospodarczych -  postępowanie dotyczące m.in. zapłaty należności, wykonania umów, ustalenia wysokości odszkodowań, roszczeń wspólników, ustalenia wzajemnych obowiązków w ramach umowy konsorcjum - wszelkie sprawy z zakresu prawa gospodarczego, w których możliwe jest zawarcie ugody.

Mediacja w sprawach rodzinnych - sprawy rozwodowe, opiekuńcze, wychowawcze - alimenty, ustalenie kontaktów z dzieckiem.

 

Wieloletnie doświadczenie zawodowe wzbogacone wiedzą uzyskaną w toku odbycia specjalistycznych szkoleń poświęconych instytucji mediacji i technikom ich prowadzenia. Powoduje, iż jesteśmy w stanie zapewnić Państwu dostęp do rozwiązania zapewniającego pełną ochronę interesów, optymalizacji kosztów oraz obniżającego poziom stresu związanego z uczestnictwem w sporach jak również satysfakcja z faktu współtworzenia treści porozumienia przez uczestnika konfliktu.