Kancelaria Radcy Prawnego Anna Bufnal

Prawo spadkowe

Prawo spadkowe jest gałęzią prawa cywilnego regulującą przejście praw i obowiązków na wypadek śmierci ich właściciela. W tym obszernym pojęciu zamykają się między innymi zagadnienia:

  • dziedziczenia testamentowego,
  • dziedziczenia ustawowego (w sytuacji braku testamentu lub jego nieważności),
  • zasad związanych z tworzeniem testamentu i jego poszczególnych rodzajów,
  • kwestii podatków związanych ze spadkobraniem,
  • przekazywania składników majątku, a także obowiązków przez spadkodawcę.

Zarówno powyższe problemy jak i wszelkie z nimi związane pozostają w zasięgu zainteresowania pracowników Kancelarii. W związku z tym jesteśmy w stanie zagwarantować wysoki poziom pomocy prawnej z zakresu wspomnianej materii.