Kancelaria Radcy Prawnego Anna Bufnal

Prawo ubezpieczeniowe

Prawo ubezpieczeniowe (prawo ubezpieczeń gospodarczych) – zbiór przepisów i wywodzonych z nich norm prawnych odpowiedzialnych za uregulowanie relacji wynikających z umów ubezpieczenia.

Profil działalności naszej Kancelarii w zakresie tej gałęzi prawa skupia się na ochronie interesu prawnego ubezpieczonego, jako podmiotu będącego stroną słabszą.

Stale rozwijający się sektor ubezpieczeń gospodarczych determinuje kierunek specjalizacji prawników będących częścią naszego zespołu. Dzięki temu jesteśmy w stanie świadczyć usługi na rzecz ubezpieczonych dotyczące w szczególności:

  • dochodzenia wypłaty odszkodowania,
  • prawidłowego określenia zakresu powstałych szkód,
  • wskazania najdogodniejszego rozwiązania ubezpieczeniowego,
  • analizy skutków prawnych zawartej umowy ubezpieczenia.