Kancelaria Radcy Prawnego Anna Bufnal

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne jest gałęzią prawa regulującą sytuację prawną podmiotów nie będących prawnie podporządkowanymi organom administracji publicznej, a więc dotyka swoim zakresem wszystkich obywateli naszego kraju.

Poziom skomplikowania regulacji prawa administracyjnego oraz mnogość aktów prawnych, z których można wywodzić jego normy nastręcza znacznych trudności interpretacyjnych.

Poruszając się w obrębie prawa administracyjnego służymy pomocą związaną m. in. z:

  • uzyskiwaniem wszelkiego rodzaju pozwoleń i koncesji,
  • przebiegiem postępowań administracyjnych,
  • zajmowaniem stanowiska wobec decyzji administracyjnych,
  • oceną skutków prawnych podjętych czynności.

Reasumując nasza Kancelaria świadczy kompetentną i całościową pomoc prawną każdemu kto występuje przed organami administracji publicznej.