Kancelaria Radcy Prawnego Anna Bufnal

Prawo własności intelektualnej

Prawo własności intelektualnej (prawo na dobrach niematerialnych) reguluje ogół zagadnień związanych z korzystaniem z własności intelektualnej. W zakresie tego działu znajduje się ochrona praw twórców utworów słownych, plastycznych, fotograficznych, architektonicznych, muzycznych, audiowizualnych i wielu innych.

Usługi świadczone przez Kancelarię to zwłaszcza:

  • pomoc przy rejestracji znaku towarowego, wzoru przemysłowego, patentu na wynalazek lub prawa ochronnego na wzór użytkowy,
  • analiza i sporządzanie umów związanych z przenoszeniem praw autorskich,
  • konsultacje z zakresu prawa własności intelektualnej,
  • stałe wsparcie prawne dla osób stale zajmujących się twórczością intelektualną,