Kancelaria Radcy Prawnego Anna Bufnal

Prawo bankowe

Prawo bankowe normuje działalność instytucji finansowych działających na rynku, znaczenie tego działu prawa związane jest w szczególności ze specyficznym statusem banków i im pokrewnych instytucji.

Chroniąc interesy naszych Klientów mamy na uwadze walor prawny zobowiązań bankowych oraz charakterystykę instytucji finansowych. Mimo znaczącej siły w/w instytucji, każdego z naszych Mocodawców reprezentujemy z zachowaniem najwyższej staranności.

Nasze usługi polegają zwłaszcza na:

  • analizie umów zawieranych z instytucjami finansowymi,
  • weryfikacji poprawności przetwarzania danych osobowych przez banki,
  • wykreślanie danych z Biura Informacji Kredytowej i Krajowego Rejestru Dłużników,
  • reprezentacji Klientów w sporach przeciwko bankom i SKOK-om,
  • negocjacji warunków spłaty zobowiązań.

Mnogość spraw mieszczących się w zakresie prawa bankowego uniemożliwia przedstawienie wszystkich obszarów naszej działalności. Jednakże duże doświadczenie poparte znacznymi sukcesami osiągniętymi na sali sądowej i nie tylko, potwierdza wysokie kompetencje naszych prawników i stanowi silny argument dla każdego Klienta.