Kancelaria Radcy Prawnego Anna Bufnal

Prawo cywilne

Wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom przedsiębiorców czynnie funkcjonujących na rynku, Kancelaria Radcy Prawnego Anna Bufnal oferuje stałą pomoc prawną w zakresie zagadnień związanych z prawem cywilnym.

Zakres pojęciowy tej gałęzi prawa w odniesieniu do przedsiębiorców jest tak duży, iż szczegółowe przedstawienie oferty nie byłoby możliwym.

Świadczone usługi zostają każdorazowo szczegółowo omówione z Klientem, uwzględniając jego interes prawny oraz realne zapotrzebowanie na pomoc prawną. Nasi prawnicy gwarantują w szczególności:

  • sporządzanie oraz analizę umów,
  • reprezentację w sporach zarówno w stadium przedsądowym jak i sądowym,
  • bieżące konsultacje problematycznych zagadnień,
  • dochodzenie należności od niewypłacalnych kontrahentów,

Ponadto zespół naszej Kancelarii bazując na doświadczeniu oraz zdobytej wiedzy zapewniają Mocodawcom również pomoc w zakresie podejmowania decyzji biznesowych.