Kancelaria Radcy Prawnego Anna Bufnal

Prawo administracyjne

Podporządkowanie przedsiębiorców regulacjom prawa administracyjnego rodzi skutki zbliżone do odnoszących się do osób fizycznych. Wiąże się to z równie niezbędnym zapotrzebowaniem na usługi prawne.

W związku z powyższym nasi Mocodawcy mogą liczyć na pomoc obejmującą m. in.:

  • uzyskiwanie pozwoleń i koncesji,
  • reprezentację przed wszelkimi organami administracji publicznej,
  • analizę skutków prawnych podejmowanych działań,
  • konsultację określające sytuację prawną Klienta.