Kancelaria Radcy Prawnego Anna Bufnal

Legal Compliance

Legal compliance to pionierska na polskim rynku usługa prawna o wysokim stopniu złożoności, polegająca na profesjonalnym i kompleksowym badaniu prawidłowości funkcjonowania podmiotów gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego w zakresie określonych obszarów prawa.
Stosowanie określonych regulacji i przepisów oraz dostosowanie do nich regulacji wewnętrznych jest koniczne do bezpiecznego funkcjonowania podmiotu na rynku – bez względu na sektor świadczonych usług.
Usługa legal compliance zmierza do przeprowadzenia kompleksowej analizy dotychczasowych działań badanego podmiotu i wyeliminowania praktyk niedostosowanych do aktualnie obowiązujących przepisów.
Usługa Legal compliance jest dedykowana do wszystkich podmiotów działalności gospodarczej, takich jak: podmioty zagraniczne prowadzące działalność również na obszarze Rzeczy Polspolitej Polskiej, instytucje finansowe (banki, SKOK-i), spółki prawa handlowego, fundacje i stowarzyszenia, jak również mali i średni przedsiębiorcy.

Wyróżnia nas:

  • stała inicjatywa w analizie, ocenie i wdrażaniu rozwiązań zapewniających zgodność postępowania z przepisami obowiązującego prawa,
  • kompleksowość świadczonej usługi - nie poprzestajemy na wskazaniu
    nieprawidłowości ale wskazujemy katalog czynności, których przeprowadzenie pozwoli na dostosowanie praktyk do obowiązującego prawa, a następnie przeprowadzamy przedsiębiorcę przez postępowania koniczne do dostosowania jego funkcjonowania zgodnie z obowiązującym prawem,
  • pomagamy w wypracowaniu i wdrożeniu praktyk pozwalających na bezpieczne kontynuowanie prowadzonej działalności w przyszłości,
  • zapewniamy pracownikom niezbędne szkolenia,