Kancelaria Radcy Prawnego Anna Bufnal

III CZP 89/13

Skład 3 sędziów
Data orzeczenia: 13 grudnia 2013 r.

Czy dziadkowie małoletniego zgłaszający gotowość pełnienia funkcji rodziców zastępczych są uprawnieni do żądania wszczęcia postępowania nieprocesowego (czynna legitymacja procesowa) w sprawie o ograniczenie rodzicowi władzy rodzicielskiej przez zarządzenie umieszczenia małoletniego w rodzinie zastępczej (art. 109 § 2 pkt 5 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego)?​

Dnia 13 grudnia 2013 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały