Dział dochodzenia roszczeń na rzecz ofiar represji

Dział Kancelarii zajmuje się rehabilitacją osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.

Nasza oferta
  • Podatki
  • Prawo karne
  • Upadłość osób fizycznych
  • Kontrakty w obrocie gospodarczym
  • Mediacje, spory sądowe i arbitraż
  • Dział dochodzenia roszczeń na rzecz ofiar represji
  • Restrukturyzacje i przejęcia, fuzje, prawo spółek
  • Nieruchomości, procesy inwestycyjne, działalność deweloperska

Świadomi faktu, iż wciąż wielu represjonowanych nie zostało zrehabilitowanych walczymy by przywrócić im dobre imię, a także uzyskać należne i odpowiedniej wysokości zadośćuczynienie i odszkodowanie. Nie ulega wątpliwości, iż osoby działające niepodległościowo w czasach PRL niejednokrotnie były niesłusznie pozbawiane wolności oraz szykanowane przez wiele lat. Praktyka wypracowana przez naszą Kancelarię pozwala na sprawne dochodzenie roszczeń dla osób skazanych za działalność przeciwko władzy komunistycznej w latach powojennych a także osób prześladowanych za działalność opozycyjną w NSZZ ,,Solidarność”.

Nasz zespół składający się z 8 osób specjalizuje się w dochodzeniu odszkodowania i zadośćuczynienia za represje osób działających niepodległościową. Obsługujemy zarówno Klientów z kraju, jak i z zagranicy.

Pozyskiwanie dokumentacji

Ścisła współpraca z instytucjami państwowymi (m.in. z Instytutem Pamięci Narodowej, Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych) celem pozyskania dokumentów dotyczących działalności niepodległościowej naszych Klientów oraz potwierdzenia faktu pozbawienia ich wolności.


Postępowania o stwierdzenie nieważności orzeczeń oraz wyroków odszkodowawczych.

Zajmujemy się postępowaniami w zakresie unieważniania orzeczeń wydanych względem Klientów do 1989 r. (m.in. wyroków karnych skazujących ich na karę długoletniego więzienia), jak pozyskania odpowiedniego odszkodowania za doznane przez nich szkody.


Wznowienie postępowań (kasacje, wznowienia)

Celem naszych działań jest również wznawianie postępowań, w wyniku których Klientom zasądzono zbyt niskie kwoty z uwagi na pominięcie przez Sąd istotnych okoliczności, o których wiedzę mamy obecnie

Uprawnienia kombatanckie i osób represjonowanych z przyczyn politycznych

Oferujemy uzyskanie dla naszych Klientów uprawnień kombatanckich, dzięki którym mogą otrzymywać dodatek kombatancki, ulgi taryfowe na przejazdy komunikacją miejską, a także uzyskanie zaliczenia okresu działalności niepodległościowej do okresu zatrudnienia (np. przy obliczaniu wysokości emerytury), zwiększenia wymiaru urlopu wypoczynkowego, jak również możliwości wcześniejszego przejścia na emeryturę.


Nadanie stopnia wojskowego

Zapewniamy ponadto możliwość zwrócenia się do odpowiednich organów o nadanie Klientowi stopnia wojskowego, który odpowiadał by jego zaangażowaniu w działalność niepodległościową, przeszkoleniu wojskowemu oraz czynom, którymi zasłużył się dla kraju.

Jeżeli masz wątpliwości odnośnie naszej oferty skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na wszystkie pytania!

Formularz kontaktowy

Zostaw nam wiadomość

Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Proszę opisać swój problem a odpowiemy w ciągu 12 godzin.

Formularz kontaktowy