Kontrakty w obrocie gospodarczym

Zajmujemy się zagadnieniami kontraktowymi we wszystkich jej aspektach.

Nasza oferta
  • Podatki
  • Prawo karne
  • Upadłość osób fizycznych
  • Kontrakty w obrocie gospodarczym
  • Mediacje, spory sądowe i arbitraż
  • Dział dochodzenia roszczeń na rzecz ofiar represji
  • Restrukturyzacje i przejęcia, fuzje, prawo spółek
  • Nieruchomości, procesy inwestycyjne, działalność deweloperska

Kontrakty w obrocie gospodarczym to cała gama uzgodnień między kontrahentami, z którymi idą prawa i obowiązki kontrahentów, które wywołują skutki prawne o istotnym znaczeniu dla prowadzonej przez nich działalności.


Zajmujemy się zagadnieniami kontraktowymi we wszystkich jej aspektach. Działania kancelarii obejmują przygotowanie dokumentów kreujących każdy rodzaj kontraktu oraz każdą postać procedury kontraktowej, od listu intencyjnego, a kończąc na finalnej umowie, lub zespole powiązanych ze sobą umów, wyczerpujących całość projektowanej transakcji. Nasi prawnicy dysponują potrzebną wiedzą oraz doświadczeniem dzięki którym Kancelaria świadczy skuteczną pomoc prawną. Rozwiązujemy problemy na gruncie projektowanych lub już realizowanych kontraktów. W tym zakresie – w zależności od potrzeb Klienta –  swoje stanowisko przedstawiają w formie umotywowanej opinii, rozstrzygającej wszelkie wątpliwości prawne, bądź też w formie raportu due dilligence, kwalifikującego, od strony prawnej, stan faktyczny przedmiotu kontraktu.

Prawnicy Kancelarii mogą uczestniczyć w negocjacjach w z kontrahentem w charakterze fachowego doradcy Klienta lub jego przedstawiciela, działającego w imieniu i na rzecz Klienta zarówno w fazie negocjowania kontraktu, jak i rozstrzygania zaistniałych sporów.

Kontrakty i umowy

Tworzymy oraz opiniujemy umowy cywilnoprawne, kontrakty handlowe, porozumienia, wzory umów, listy intencyjne, ugody pozasądowe, regulaminy, ogólne warunki umów, itp.


Opiniowanie transakcji gospodarczych (due diligence)

Oferujemy opracowanie szczegółowego raportu oceniającego podatkowe  i prawne skutki danej transakcji gospodarczej oraz doradzamy w wyborze optymalnego modelu biznesowego.


Udział w negocjacjach

Naszym klientom zapewniamy udział wykwalifikowanego prawnika w negocjacjach z jego kontrahentami oraz bieżące doradztwo podatkowe prawne podczas prowadzonych negocjacji, oraz pomoc w opracowaniu strategii negocjacyjnych.

Jeżeli masz wątpliwości odnośnie naszej oferty skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na wszystkie pytania!

Formularz kontaktowy

Zostaw nam wiadomość

Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Proszę opisać swój problem a odpowiemy w ciągu 12 godzin.

Formularz kontaktowy