Nieruchomości, procesy inwestycyjne, działalność deweloperska

Nasza oferta
  • Podatki
  • Prawo karne
  • Upadłość osób fizycznych
  • Kontrakty w obrocie gospodarczym
  • Mediacje, spory sądowe i arbitraż
  • Dział dochodzenia roszczeń na rzecz ofiar represji
  • Restrukturyzacje i przejęcia, fuzje, prawo spółek
  • Nieruchomości, procesy inwestycyjne, działalność deweloperska

Umowy dot. nieruchomości

Zajmujemy się przygotowaniem lub opiniowaniem umów przedwstępnych, sprzedaży, ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych, najmu i dzierżawy, itp., jak również pomoc prawną na etapie negocjacji treści umów, ich wykonywania, wprowadzania zmian, a także przedterminowego zakończenia.


Prowadzenie postępowań administracyjnych i sądowych

Świadczymy pomoc prawną w tematyce prowadzenia postępowań administracyjnych i sądowych o: zasiedzenie, zniesienie współwłasności, wywłaszczenie, rękojmi i gwarancji jakości, uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych, lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwolenia na budowę itp.


Audyt prawny nieruchomości

Zapewniamy pełne badanie stanu prawnego nieruchomości wraz z przygotowaniem raportu zawierającego informację o zagrożeniach dla planowanej transakcji lub jej skutkach.

Obsługa prawna procesów inwestycyjnych

Oferujemy doradztwo prawne i podatkowe na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego od zaplanowania jego koncepcji, poprzez opracowanie niezbędnych umów, reprezentowanie przed sądami i organami administracji publicznej, aż po dochodzenie roszczeń związanych z niewykonaniem albo nienależytym wykonaniem inwestycji.


Obsługa prawna podmiotów działających na rynku nieruchomości

Oferujemy obsługę deweloperów, pośredników w obrocie nieruchomościami, wspólnot mieszkaniowych oraz zarządców nieruchomości. Zapewniamy pomoc prawną zarówno w relacjach z klientami albo członkami, jak również doradztwo prawne i podatkowe w sprawach wewnętrznych, w tym udział w zebraniach i zgromadzeniach.

Jeżeli masz wątpliwości odnośnie naszej oferty skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na wszystkie pytania!

Formularz kontaktowy

Zostaw nam wiadomość

Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Proszę opisać swój problem a odpowiemy w ciągu 12 godzin.

Formularz kontaktowy