Restrukturyzacje i przejęcia, fuzje, prawo spółek

Nasza oferta
  • Podatki
  • Prawo karne
  • Upadłość osób fizycznych
  • Kontrakty w obrocie gospodarczym
  • Mediacje, spory sądowe i arbitraż
  • Dział dochodzenia roszczeń na rzecz ofiar represji
  • Restrukturyzacje i przejęcia, fuzje, prawo spółek
  • Nieruchomości, procesy inwestycyjne, działalność deweloperska

Zakładanie spółek

Pracownicy kancelarii świadczą kompleksową pomoc w tworzeniu umów, statutów oraz aktów założycielskich spółek oraz rejestracji spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz pozostałych ewidencjach i rejestrach.


Zgromadzenia i Posiedzenia

Oferujemy obsługę zgromadzeń organów spółek, w tym przygotowanie protokołów i uchwał, a także udział w posiedzeniach lub zgromadzeniach w roli protokolanta, jak również przygotowywanie wniosków rejestrowych związanych z powziętymi uchwałami.


Bieżące doradztwo

Zapewniamy stałe doradztwo organom spółek i wspólnikom, w tym w ramach dyżurów w siedzibie klienta (in-house lawyer).

Restrukturyzacja spółek

Specjalizujemy się w pomocy prawnej przy transakcjach połączenia, podziału lub przekształcenia spółek. Zapewniamy opracowanie zmian umów i statutów spółek oraz innych niezbędnych dokumentów, jak również ich rejestrację w KRS.


Likwidacja spółek

Proponujemy doradztwo prawne w procesie likwidacji spółki, postępowaniach przed sądem rejestrowym, ponadto opracowanie dokumentów, uchwał i wniosków niezbędnych w toku likwidacji spółki.

Jeżeli masz wątpliwości odnośnie naszej oferty skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na wszystkie pytania!

Formularz kontaktowy

Zostaw nam wiadomość

Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Proszę opisać swój problem a odpowiemy w ciągu 12 godzin.

Formularz kontaktowy