Kancelaria Radcy Prawnego Anna Bufnal

Losowe publikacje

III CZP 89/13

Czy dziadkowie małoletniego zgłaszający gotowość pełnienia funkcji rodziców zastępczych są uprawnieni do żądania wszczęcia postępowania nieprocesowego (czynna legitymacja procesowa) w sprawie o ograniczenie rodzicowi władzy rodzicielskiej przez zarządzenie umieszczenia małoletniego w rodzinie zastępczej ?​

Kim jesteśmy?

Zespołem młodych i ambitnych prawników, którzy za nadrzędny cel postawili sobie świadczenie wysokiej jakości usług prawnych skierowanych do szerokiej grupy odbiorców.

Stały rozwój oraz traktowanie każdego Klienta indywidualnie stanowią jedne z najważniejszych cech Kancelarii.

link

 

Prawnik on-line

 

Z uwagi na utrudniony dostęp do usług prawnych świadczonych przez profesjonalnych pełnomocników w mniejszych miejscowościach, czy też osób znajdujących się poza granicami kraju, nasza Kancelaria świadczy pomoc prawną przy wykorzystaniu metod porozumiewania się na odległość.

 

 

 

Czym się zajmujemy?

Zaktualizuj przeglądarkę